φόρτωση

Υποστήριξη / Βλάβες

Η ομάδα μας αναλαμβάνει την συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων όπως είναι ένα κατάστημα, μία βιομηχανία ή ένας χώρος εστίασης.

Οι απαιτούμενες εργασίες στο κομμάτι της συντήρησης μίας εγκατάστασης είναι οι παρακάτω:

  • Ο οπτικός έλεγχος / Επίβλεψη
  • Ο έλεγχος του φωτισμού
  • Η αντικατάσταση των λαμπτήρων
  • Ο έλεγχος της λειτουργίας των ηλεκτρονόμων κλπ.

Η συντήρηση έχει ως κύριο σκοπό την αποφυγή βλαβών στη λειτουργία της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, την αποφυγή λειτουργικών και τεχνικών  προβλημάτων καθώς και την αποφυγή μεγάλων δαπανών.

Η διαδικασία της συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων γίνεται είτε σε προγραμματισμένα χρονικά διαστήματα είτε εκτάκτως, με την ομάδα μας να παραμένει πρόθυμη να εξυπηρετήσει τον πελάτη βοηθώντας  στην ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.