φόρτωση

Έξυπνοι Χώροι

Με την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει γίνει επιτακτική η ανάγκη της χρήσης του κινητού τηλεφώνου για την διαχείριση και τον απομακρυσμένο έλεγχο του χώρου μας. Έτσι με τη δημιουργία ενός έξυπνου χώρου μας δύνονται οι εξής δυνατότητες:

  • Πρόσβαση σε πληροφορίες και εικόνες
  • Μέτρηση της ενέργειας, με σκοπό την εξοικονόμηση αυτής
  • Έλεγχος περιβάλλοντος, που σημαίνει ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου καθώς και  ενίσχυση της ασφάλειας.