φόρτωση

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Αλλαγές σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις  /  Εκτέλεση νέων εγκαταστάσεων

Η κατασκευή της σωστής ηλεκτρικής εγκατάστασης γίνεται ως εξής:

 • Πριν σοβατιστεί η οικοδομή, χαράζεται η πορεία των γραμμών που θα περάσει (π.χ. γραμμή για πλυντήριο, γραμμή για κουζίνα κλπ.)
 • Άνοιγμα αυλακιών και οπών για τα κουτιά διακλάδωσης και για τις γραμμές.
 • Τοποθέτηση σωλήνων, κουτιών διακλαδώσεων και διακοπτών.
 • Στήριξη των κουτιών διακλαδώσεων και διακοπτών , καθώς επίσης και του πίνακα διανομής.
 • Πέρασμα αγωγών μέσα στις σωληνώσεις ανάλογα με την ποσότητα των φωτιστικών σωμάτων και των ρευματοδοτών.
 • Τοποθέτηση καλωδίων εντός του πίνακα διανομής στις αυτόματες ασφάλειες και τα υπόλοιπα εξαρτήματα (ρελέ διαρροής, γενικός διακόπτης, γενική ασφάλεια κλπ.) και η εγκατάσταση είναι έτοιμη να τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα από τη ΔΕΗ.
 • Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων, πριζών και διακοπτών καθώς και σύνδεση των διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών, όπως κουζίνα, θερμοσίφωνας κλπ.
 • Συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Έλεγχος & Επανέλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Η σωστή εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να πληροί τις εξής προδιαγραφές:

 • Πρέπει να παρέχεται ασφάλεια σε περίπτωση ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, όπως για παράδειγμα από κάποιο βραχυκύκλωμα.
 • Να έχει το μικρότερο δυνατό κόστος και να έχει γίνει με τον καλύτερο τρόπο και
 • Να διαθέτει καλαισθησία.
Order Service Now
X